Zaměstnanci

O děti se stará kvalifikovaný personál MŠ.

Kolektiv mateřské školy v Újezdě u Černé Hory ve školním roce 2021/2022

Učitelka mateřské školy 

p. učitelka Bc. Zuzana JedličkováŘeditelka školy, učitelka mateřské školy

p. řed. Bc. Jana Tesařová

Provozní pracovnice a výdej stravy

p. Eva Živná

Dovoz stravy pro MŠ

p. Andrea Švomová

Asistentka pedagoga, školní asistentka a učitelka na výpomoc


p. učitelka Eva Kuběnová