KURZY v MŠ

Zájmové kroužky probíhají mimoškolně v režii rodičů. Nezasahují do výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy. Kroužky nerealizujeme při MŠ. Děti mají v MŠ dostatek a pestrou nabídku činností. Ve školním roce 2020/2021 zahájíme s dětmi předplavecký výcvik v Kuřimi v dopoledních činnostech v rozsahu 10 lekcí, druhým rokem opět lyžařský kurz a nově kurz bruslení. 

PŘEDŠKOLÁČEK

Každou lichou středu - odpoledne.   

 Edukativně - stimulační skupiny pro předškoláky. V MŠ pod vedením učitelky.


První společná lekce s rodiči bude 7.10.2020 v 16:15 hodin.

KURZ  PLAVÁNÍ

Pondělí-termíny

7.9.

14.9.

21.9.

5.10.

12.10.

19.10.

26.10.

2.11.

9.11.

16.11.

2020
LYŽAŘSKÝ KURZ


8 - 12. 2. 2021

 

Jarní prázdniny bude MŠ uzavřena, takže termín určitě nebude kolidovat. 


KURZ BRUSLENÍ

Termíny :

6.1.

13.1.

20.1.

27.1.

3.2.