KURZY v MŠ

Zájmové kroužky probíhají mimoškolně v režii rodičů. Nezasahují do výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy. Kroužky nerealizujeme při MŠ. Děti mají v MŠ dostatek a pestrou nabídku činností. Ve školním roce 2020/2021 zahájíme s dětmi předplavecký výcvik v Kuřimi v dopoledních činnostech v rozsahu 10 lekcí, druhým rokem opět lyžařský kurz a nově kurz bruslení. 

PŘEDŠKOLÁČEK

 

 Edukativně - stimulační skupiny pro předškoláky. V MŠ pod vedením učitelky.


První společná lekce s rodiči bude 14.10.2021 v 16:15 hodin.

KURZ  PLAVÁNÍ

LYŽAŘSKÝ KURZ


 

Jarní prázdniny bude MŠ uzavřena, takže termín určitě nebude kolidovat. 


KURZ BRUSLENÍ

Termíny :