Nadstandardní aktivity MŠ

           PRAVIDELNĚ S DĚTMII REALIZUJEME TYTO NADSTANDARDNÍ AKTIVITY


Program ESS pro předškoláky  - 10 lekcí, společně s rodiči jsou 3 lekce. Program se zaměřuje na všechny oblasti vývoje dítěte, tak aby bylo dítě bezpečně a řádně připraveno na vstup do základní školy, popřípadě se dalo brzy odhalit a předejít potížím, které by mohly být spojené se školním neúspěchem. ESS - jsou realizovány v MŠ a doma. Děti si ve 14 denních intervalech nosí domů zadané úkoly a zpět přináší do MŠ ke kontrole. Učí se spolupráci, soustředění a zvykají si na školní režim. Tj. držet správně tužku, sedět rovně u stolu, vydržet při činnostech. Lekce trvá vždy hodinu a je proložena pohybem, prstovými cviky, básničkami, prostorovými hrami.

Lyžařský výcvik (Olešnice na Moravě)

Plavecký výcvik (Wellness Kuřim)

Kurz bruslení

Předškolácká večerní stezka odvahy - společně ve spolupráci s MŠ Svinošice

Celodenní výlet - též s MŠ Svinošice

Návštěva environmentálního vzdělávacího střediska Jezírko Soběšice

Logopedická prevence u dětí s potřebou, pod dohledem učitelek školy, na základě dodaných materiálů od logopedů

Dům přírody Blansko - Moravský kras

Divadla RADOST

Planetárium v MŠ

Divadla v MŠ, kouzelník

Alfadeck - vzdělávací agentura

Mobilní dopravní hřiště

Návštěva knihovny

Spolupráce se ZŠ Lipůvka - návštěva učitelek 1. třídy u nás ve školce

Pasování předškoláků

Velmi dobrá a dlouhodobá spolupráce s MŠ Svinošice

Cyklovýlety s předškoláky

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

www.mtuni.cz

Projektové dny v MŠ 

Dílny pro rodiče s dětmi - jarní, vánoční, velikonoční

Vynášení Moreny