Roční plán akcí

Plán akcí na školní rok 2018/2019

Během celého školního roku budeme s dětmi absolvovat různé akce v rámci MŠ, jako je návštěva divdla Radost, představení v MŠ, planetária, knihovny, kouzelník v MŠ, výukové programi pro děti na různá výchovná témata, hudební představení. Pokud se nám podaří navštívíme Hasiče a Policii jako v loňském školním roce. V loňském roce proběhla výstava O včelách a sní související projekt, či projekt ,,Rodiče čtou dětem pohádky", nebo výstavy dětských prací, tak se i v letošním školním roce snad přidá nějaký nový projekt. :O)  V letošním školním roce 2018/2019 budou děti absolvovat poprvé předplavecký výcvik v Kuřimi a doufáme, že se tak stane naší každoroční aktivitou. 

Předškoláci budou absolvovat během školní roku Edukativně-stimulační skupiny, což je projekt, který realizujeme každý rok a zahrnuje přípravu dětí na vstup do základní školy. Je vhodné, aby děti těchto 10 lekcí absolvovaly, neboť každé dítě může mít v některé ze vzdělávacích oblastí mezery, či lehké odchylky a MŠ považuje za důležité a nutné abychom se společně snažili o jejich eliminaci a nejlépe odstranění tak, aby dítě nebylo ohroženo školním neúspěchem. Pro představivost rodiče. I špatné držení tužky, může dítěti v základní škole činit velké problémy, což je jeden z mnoha problémů, na které se snažíme ve skupinkách zaměřit. Ve skupince mají děti výhodu toho, že mají na práci klid a rodiče jsou, nebo mohou být nápomocni. Na čase a realizace ESS se s rodiči domluvíme.

 Aktuální seznam akcí v záložce ,,Aktuální plán akcí".