Provozní doba naší MŠ     6:30 - 16:30 hodin                     INFO O MŠ

Základní informace o naší školce


V lednu r. 2017 se v Újezdě u Černé Hory opět otevřela mateřská škola. Jsme jednotřídní mateřskou školou s kapacitou 24 dětí ve třídě. Výstavba MŠ byla v roce 2016 podpořena dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dostupnost MŠ je velmi dobrá pro děti místní i pro děti z okolních vesnic. Třída je v současném okamžiku zcela naplněná především místními dětmi, ale i dětmi z blízkého okolí. 

Interiér třídy je moderně, funkčně a příjemně zařízen novým nábytkem a hračkami. Taktéž metodický materiál a didaktické pomůcky se snažíme stále rozšiřovat. Spolupráce mateřské školy a obce je velmi dobrá a zřizovatel projevuje zájem o zvyšování kvality předškolního vzdělávání. K mateřské škole bezprostředně navazuje školní zahrada s herními prvky. MŠ nabízí klidné a příjemné venkovské prostředí bez dopravního ruchu.

Naše školka